بهترین بازی Tower Defense

مجموع بازی های Kingdom Rush از آن دسته بازی هایی هستند که تا مدت ها شما را می توانند سرگرم کنند. مکانیزم این بازی ها ساده است، جاده هایی درون بازی وجود دارد و دشمنانی قصد دارند از این جاده ها عبور کنند با ساختن سازه های دفاعی در کنار های جاده از این کار چلوگیری کنید و در مقابل شورش دشمنان مقاومت کنید.