ZigZag 1.22

ZigZag 1.22

ZigZag 1.22

Version
دانلود۷
Stock
File Size20.55 MB
تاریخ ساخت۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
Verify CAPTCHA to Download

سعی کنید روی دیوار بمانید و تا آنجا که میتوانید زیگ زاگ بروید.

برای تغییر جهت توپ کافی است صفحه نمایشگر را لمس کنید.

مواظب باشید از لبه های دیوار پایین نیفتید.

فکر میکنید تا کجا بتوانید پیش بروید؟