Into the Dead – 2.3.1

Into the Dead – 2.3.1

Into the Dead - 2.3.1

Version
دانلود۳
Stock
File Size68.33 MB
تاریخ ساخت۱۳ تیر ۱۳۹۵
Download

تغییرات نسخه ی v2.3.1:

* اضافه شدن : Google Game Services Leader board and Achievements
* اضافه شدن ترجمه جدید : Russian
* اضافه شدن سلاح های جدید
* اضافه شدن ده ها ویژگی جدید دیگر
* بهینه سازی های مختلف و رفع مشکلات

پاسخ دهید!

پاسخ دهید!