Dr. Parking 4 1.09

Dr. Parking 4 1.09

Dr. Parking 4 1.09

Download0
Stock
File Size13.65 MB
Create Date۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
Verify CAPTCHA to Download

یکی از بهترین بازی های شبیه ساز پارکینگ در تاریخ بازی های موبایل،

این بازی در بازی های شبیه ساز پارکینگ قدمی رو به جلو محسوب میشود و از گرافیکی زیبا، مراحل چند بخشی و چالش برانگیز و امکان بازی آنلاین به صورت چند نفره برخوردار است.