Angry Bird: Star War 1.5.3

Angry Bird: Star War 1.5.3

Angry Bird: Star War 1.5.3

Version
دانلود۵
Stock
File Size45.81 MB
تاریخ ساخت۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
Verify CAPTCHA to Download

این بازی یکی از مجموعه بازی های پرندگان خشمگین است که در کهکشان اتفاق می افتد.

جریان بازی به این صورت است که امپراتوری شیطانی خوکها به کهکشان آمده و پرندگان را اذیت می کنند.

شما باید به پرندگان کمک کنید تا خوک ها را نابود کنند و آزادی را به کهکشان بر گردانند.

این نسخه از بازی رایگان است.