3 Phase – Beta – 1.1

3 Phase – Beta – 1.1

3 Phase - Beta - 1.1

Version
دانلود۹
Stock
File Size49.31 KB
تاریخ ساخت۸ شهریور ۱۳۹۵
Download

Phase - Beta یک برنامه اندرودی برای دانشجویان و مهندسین رشته برق اسک که با استفاده از آن میتونند به صورت بسیار ساده مقادیر جریان فاز در حالت ستاره یا مثلث را حساب و مشاهده کنند.

پاسخ دهید!

پاسخ دهید!