2048 Number puzzle game 6.46

2048 Number puzzle game 6.46

2048 Number puzzle game 6.46

Download3
Stock
File Size8.80 MB
Create Date۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
Download

اعتیادآور ترین نسخه بازی ۲۰۴۸ و کامل ترین نسخه آن برای دستگاه های اندرویدی

چالشی بزرگ برای ذهن شما!

 

روش انجام بازی:

با حرکت عرضی انگشت روی صفحه نمایشگر چهارخانه ها را حرکت دهید. وقتی دو چهارخانه که هر دو عدد یکسانی را نشان میدهند به هم برسند با هم ترکیب شده و تبدیل به یک چهارخانه خواهند شد و هر گاه شما بتوانید عدد ۲۰۴۸ را جور کنید برنده خواهید شد.