2048 Number puzzle game 6.46

2048 Number puzzle game 6.46

2048 Number puzzle game 6.46

Version
دانلود۳
Stock
File Size8.80 MB
تاریخ ساخت۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
Download

اعتیادآور ترین نسخه بازی ۲۰۴۸ و کامل ترین نسخه آن برای دستگاه های اندرویدی

چالشی بزرگ برای ذهن شما!

 

روش انجام بازی:

با حرکت عرضی انگشت روی صفحه نمایشگر چهارخانه ها را حرکت دهید. وقتی دو چهارخانه که هر دو عدد یکسانی را نشان میدهند به هم برسند با هم ترکیب شده و تبدیل به یک چهارخانه خواهند شد و هر گاه شما بتوانید عدد ۲۰۴۸ را جور کنید برنده خواهید شد.